MERGI

 

Bedre effekt på både miljø og motor!

 

Forurensing fra biltrafikk og oljefyring er et betydelig problem som får stor oppmerksomhet over hele verden.

Mergi er en flytende katalysator som tilsettes drivstoffet, den bedrer forbrenningen og gir en renere motor/ brenner,

resultatet er mindre vedlikehold.

Noen fakta om Mergi:

 • Markert reduksjon i utslipp av sot og røyk
 • Minsker sjenerende lukt, spesielt ved bruk i diesel
 • Brukes i bensin -diesel -fyringsolje og parafin
 • Bedre forbrenning, renere motor
 • Mindre vedlikehold av motor
 • Blandingsforhold 1: 3000
 • Leveres på 1 ltr kanne og 200 ltr fat
 • Oppfyller offentlige krav til registrering og merking.
 • PR.nr  55801

 

Clean-cat

"Dieseldyrdreper"

 

 • Hindrer "dieseldyr" i - parafin - fyringsolje og diesel
 • Er både bakterie- og soppdrepende
 • Løser seg totalt i både diesel og vannfasen
 • Bryter ned den totale mikroflora i diesel-og diesel/vannfasen
 • Brukes også forebyggende
 • 250 ml til 500 ltr infisert diesel
 • Meget enkel i bruk
 • Etter bruk av Clean-cat bør tanken sjekkes for eventuelt bunnslam, som skal fjernes
 • Oppfyller offentlige krav til registrering og merking
 • PR.nr:  057959 

 

West-Frost

Vannabsorberende middel mot isdannelse og kondens i trykkluftsystemet

 • Brukes også som kondensfjerner i bensin og diesel
 • Motvirker uttørking av ventiler i trykkluftsystem
 • For tilhengere fylles West-Frost i mateledningen

 

 

 

AdBlue

 • Air 1 er et AdBlue produkt som bare må benyttes til dieselkjøretøy utstyrt med SCR teknologi for å imøtekomme Euro lV og Euro V  nox rensekrav. Fyll Air 1 på den separate AdBlue tanken.

 

 

 

BK Hengeren

Trykk her

 

 • Fritids & Yrkeshengere
 • Bil & Maskintransportere
 • Båthengere - hestehengere
 • Cargo & Spesialhengere
 • Scooterkjelker & Pulker
 • Atv hengere & Tømmerdoning